Δόντια με γενικευμένες αποτριβές και διαβρώσεις. Ολική αποκατάσταση στόματος